prof Wojciech Pomykało

Dr hab. prof.  Wojciech Pomykało rozpoczął w 1949 r. działalność naukową i dydaktyczną w Akademii Nauk Politycznych, uczelni państwowej działającej w Warszawie , wygrywając  z pierwszą lokatą konkurs na asystenta prof. dr hab. Adama Schaffa, czołowego filozofa  ówczesnych i późniejszych czasów.  Od tego czasu prowadzi  działalność zarówno  badawczą,  jak i dydaktyczną w licznych polskich i zagranicznych szkołach wyższych.
W coraz większym stopniu specjalizuje się  w problematyce  z pogranicza antropologii filozoficznej i  pedagogiki. Pracę doktorską obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, natomiast habilitację w połowie lat osiemdziesiątych, w Akademii Pedagogicznej w Moskwie. W obydwu pracach udowodnił, że zarówno w ówczesnej Polsce, jak i w ZSRR nie tylko nie ma zdefiniowanego ideału wychowawczego oraz wizji pożądanej osobowości człowieka, a nawet metodologii kreowania takiego ideału i wizji. Obok pracy naukowej w latach 1961-1989 wydawał jako redaktor naczelny najważniejsze czasopismo edukacyjne w ówczesnej Polsce, tygodnik "Oświata i wychowanie" od 1970 r. główny organ prasowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Pod jego naukową redakcją wyszła w 1997r. jedyna wówczas, a obecnie najważniejsza „Encyklopedia Pedagogiczna”. W 1995r. również pod jego naukową redakcją wyszła jedyna w Polsce „Encyklopedia Biznesu”.   W 2015r. pod jego naukową redakcją i redakcją naukową prof. dr hab. Zbigniewa Lwa- Starowicza, ukazała się "Encyklopedia chińska wiedzy o seksie i seksuologii" (tłumaczenie wydawnictwa Wielkiej Encyklopedii Chin),  z przedmowami obu redaktorów naukowych jej polskiego wydania.

przewiń do góry
facebook