dr Zofia Aleszko

Zofia Aleszko – dr nauk o wychowaniu fizycznym.  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalizacje: Taniec i Ćwiczenia Muzyczno - Ruchowe oraz Rekreacja Ruchowa. Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika Nerwic. Oddziały Psychiatryczne i Odwykowe). Przez kilka lat adiunkt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie- w Katedrze Edukacji Artystycznej. Aktualnie pracownik Studium Podyplomowego (kierunek muzyczno - ruchowy) tej Uczelni.

Napisała pierwszy w Polsce doktorat na temat zastosowania  tańca w leczeniu nerwic. Brała udział w polsko - amerykańskim programie naukowym dotyczącym stosowania różnych form aktywności ruchowej w terapii nerwic młodzieży. Występowała wielokrotnie na konferencjach i sympozjach naukowych - w kraju i za granicą (Szwecja, Estonia, Czechosłowacja, Rosja, Litwa, Niemcy). Prowadzi warsztaty choreoterapii w różnych ośrodkach terapeutycznych i uczelniach.

Kilka razy uczestniczyła w programach telewizyjnych i radiowych, których celem było popularyzowanie tej metody. Opublikowała  14 artykułów naukowych. Napisała rozdział do podręcznika Psychiatria t. III pt. "Terapia poprzez ruch,taniec,sport".  Zofia Aleszko jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. 

przewiń do góry
facebook