Justyna Gasik

Justyna Gasik - dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki, logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, ukończyła także studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, upośledzonych umysłowo i autystycznych a także osób z uszkodzeniami układu nerwowego. Nauczyciel – logopeda w Szkole Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, gdzie prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną.

W swojej pracy wykorzystuje techniki komunikacji alternatywnej (Słownik MAKATON, piktogramy, znaki PCS), elementy glottodydaktyki, metody „Dotyk i Komunikacja” Ch.Knilla, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz terapii SI. Szczególnie interesuje się formami terapii logopedycznej osób po laryngektomii oraz dzieci z rozszczepem podniebienia.

Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP.  Wykładowca akademicki Terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych MUM.

Prywatnie członkini – założycielka Zespołu Tańca Dawnego „Alta Danza”

przewiń do góry
facebook