dr Magdalena Loska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS), specjalistka w zakresie pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, dyplomowany terapeuta SI, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracujący z uczniami z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami złożonymi, z doświadczeniem zawodowym na wszystkich 4 poziomach edukacyjnych.

Ponad 10 lat pracę zawodową w szkole łączyła z pracą naukowo-dydaktyczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej (do 2012 r).

Wykładowca akademicki Terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych MUM. 

Wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka ponad 20 rozdziałów w pracach zbiorowych i kilka artykułów poświęconych wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (głównie ruchową) oraz sposobom wspomaganiaosiąganiu przez nią samodzielności i autonomii.

przewiń do góry
facebook