Romuald Ponczek

Psycholog (KUL) i pedagog (UG). Ukończył studia podyplomowe na SGH w Warszawie w zakresie administracji oświatowej. Były pracownik poradni wychowawczo - zawodowych różnych szczebli i  Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo - Zawodowego. Nauczyciel dyplomowany.  Pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej do 2011 r.  Autor kilku edycji projektów rozporządzeń w sprawie: zasad działania poradni psychologiczno - pedagogicznych, ramowego statutu poradni, zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  Wykładowca akademicki Terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych WSM.

przewiń do góry
facebook