Małgorzata Matraszek

Małgorzata Matraszek – sekretarz naukowy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnosta i terapeuta pedagogiczny.   Terapeuta Johansena IAS i Neuroflow Aktywnego treningu Słuchowego. Wykładowca akademicki w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. 

Kwalifikacje zawodowe:

Wybrane zagadnienia:

- zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży

- specjalistyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

- grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

- kliniczna diagnoza psychologiczna

- diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych

- formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania

- ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych

Wybrane zagadnienia:

- psychoterapia humanistyczna

- psychoterapia poznawcza

- psychoterapia behawioralna

- psychoterapia psychodynamiczna

- psychoterapia grupowa

- psychoterapia uzależnień

- psychodrama

- genogram

- terapia systemowa

- psychoterapia psychoz

- psychoterapia indywidualna - krótkoterminowa

Wybrane zagadnienia:

- diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży

- terapia poznawcza i behawioralna u dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne - zasady behawioralnej modyfikacji zachowań, behawioralna diagnoza problemowa    

- zaburzenia eksternalizacyjne 

- techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych

- techniki poznawcze i behawioralne w poszczególnych zaburzeniach 

- zaburzenia internalizacyjne 

- psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży - programy ukierunkowane na dziecko i jego opiekunów 

- psychoterapia depresji u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka 

- terapia poznawcza nastolatka 

- całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm i zespół Aspergera 

-  tiki i zespół Tourette'a

Wybrane kursy kwalifikacyjne i szkolenia:

Udział w konferencjach naukowych: 

  Organizacja konferencji naukowych:

przewiń do góry
facebook