dr Maciej Pabisek

Maciej Pabisek - doktor filologii polskiej. Jako trener oraz mentor współpracuje w wielu projektach i szkoleniach prowadzonych na potrzeby ogólnopolskich organizacji edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia. Jest ekspertem w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji uczenia (się). Propaguje nowoczesne praktyki i narzędzia edukacyjne wzmacniające pozycje na rynku pracy.

przewiń do góry
facebook