Cennik

Cennik usług:

KonsultacjaCena
Lekarska 180-230 zł
Logopedyczna 160 zł
Psychologiczna 200 - 230 zł
Psychopedagogiczna 230 zł
DiagnozaCena
Diagnoza psychologiczna (testy intelektu, sfery poznawczej) ADHD, ADD dorośli (3 spotkania)850 zł
Gotowości szkolnej z opinią 730 zł
Integracji Sensorycznej z opinią 730 zł
Psychopedagogiczna z opinią 730 zł
TerapiaCena
Korekcyjno-kompensacyjna 140 zł
Korekcyjno-kompensacyjna, terapia ręki (2 dzieci) 180 zł
Logopedyczna 140 zł
Psychoterapia 180 zł
Terapia pedagogiczna ON-LINE 140 zł
Neuroflow Aktywny Trening SłuchowyCena
Diagnoza 430 zł
Terapia I etap 470 zł
Terapia II etap 460 zł
Terapia III etap 450 zł
Wizyta kontrolna 300 zł
Trening słuchowy JohansenaCena
Diagnoza bez audiometru 250 zł
Diagnoza z audiometrem (Johansen) 300 zł
Trening słuchowy z płytą (indywidualnie opracowany program terapeutyczny) 300 zł
Wizyta kontrolna bez audiometru 160 zł
Wizyta kontrolna z audiometrem 200 zł
OrtoptykaCena
Badanie ortoptyczne (diagnoza, omówienie) 200 zł
Rehabilitacja ortoptyczna (dwoje dzieci) 160 zł
Rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna 100 zł
InneCena
Doradztwo zawodowe (1 spotkanie)160 zł
Pisemna informacja z zajęć terapeutycznych 140 zł
Pisemna opinia psychopedagogiczna 160 zł
Wydanie duplikatu opinii 20 zł
Wysłanie opinii pocztą 20 zł
Warsztaty dla RodzicówCena
Trening umiejętności wychowawczych grupowy (1 spotkanie)420 zł
Trening umiejętności wychowawczych indywidualny (1 spotkanie)180 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci dyslektycznych (1 spotkanie)160 zł
przewiń do góry
facebook