Artykuły

PORADY PANI IWONY

Poradnik i wskazówki opracowane przez Panią Iwonę Krop dla wszystkich tych, którzy wiele czytają i przyswajają duże ilości informacji. 

więcej

Drama jako metoda nauczania i wychowania wykorzystywana w pracy z dzieckiem

Obecnie postuluje się, by w edukacji stosować takie metody nauczania i wychowania, które odkrywają w człowieku naturalne zdolności i możliwości (uświadamiają człowiekowi, że je posiada) oraz stymulują ich rozwój. Jedną z nich jest drama.

więcej

Drama a metody szybkiego uczenia

Wiek XXI okrzyknięto wiekiem wiedzy, a nauka w tym okresie ma być szybka i zabawna.

więcej

Wywiady "Oświaty i Wychowania" - Człowiek nie jest samotną wyspą

Wywiady "Oświaty i Wychowania" - Człowiek nie jest samotną wyspą. Rozmowa z prof. dr hab. Marią Siwiak-Kobayashi, kierownikiem Centrum Wspierania Rozwoju Osobowości.

więcej

Pytania i odpowiedzi

Ile jest "dys" (i jakie)? Mówi się najwięcej o dysleksji, ale chyba na niej się nie kończy?

Termin: „dysleksja” może być interpretowany dwojako. W wąskim rozumieniu dotyczy opisu wyłącznie trudności w czytaniu. W ujęciu szerszym pojęciem tym określa się cały zespół zaburzeń specyficznych trudności dotyczących zarówno czytania jak i pisania. Jednak w celu odróżnienia specyficznych trudności manifestujących się różnymi objawami używa się kilku terminów:

więcej

Czytać dobrze i czytanie polubić

Szybkie, ciche czytanie ze zrozumieniem stanowi podstawę samokształcenia, jest pojęciem podstawowym nie tylko w przypadku nauki języka, ale i w całym procesie nauczania. Czytają dziś wszyscy, ale nie wszyscy potrafią czytać. Mało kto umie robić to efektywnie: szybko, uważnie, z zachowaniem wysokiego poziomu rozumienia. Czytać efektywnie to znaczy szybko zdobywać, selekcjonować i przyswajać potrzebne informacje, a dzięki temu szybko się uczyć.

więcej
przewiń do góry
facebook