Rady Pedagogiczne

Szkolenia rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do współpracy Rady Pedagogiczne. Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki, formy, miejsca i czasu trwania spotkań.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawnych, jednym z zadań instytucji wspomagających pracę szkół, czyli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Zapraszamy do kontaktu, organizujemy szkolenia i warsztaty zarówno wyjazdowe jak i szkolenia zamknięte w naszym Centrum. 

Proponujemy m.in:

 • Muzykoterapia dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Radzenie sobie ze stresem nauczyciela i ucznia. Antystresowe umiejętności przedszkolaków.
 • Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna.
 • Trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii.
 • Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować ?
 • Matematyka nie musi być trudna.
 • Diagnoza przedszkolna gotowości szkolnej dzieci.
 • Trening Umiejętności Wychowawczych.
 • Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C ) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera) w oparciu o techniki behawioralne.
 • Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych.
 • Dyslektyk wśród Twoich uczniów - rozpoznawanie, nauczanie i ocenianie.
 • Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze.
 • Terapia Ręki. Moduł  "Grafomotoryka".
 • Terapia Ręki. Moduł - Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).
 • Budowanie autorytetu nauczyciela.
 • Budowanie motywacji do uczenia się.
 • Problematyka uzależnień wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym na terenie szkoły.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów - podstawy negocjacji i mediacji.
 • Stres w zawodzie nauczyciela.
 • Tolerancja - moda czy potrzeba ?
 • Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Rady Pedagogicznej: word , pdf 

Kontakt

tel. kom. 506  067 364
tel.
22 847 95 41
tel. 22 847 95 42

 

 

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry
facebook