Dysleksja rozwojowa-zaburzenia towarzyszące

Konferencja

Dysleksja rozwojowa-zaburzenia towarzyszące

27 września 2008 r.  odbyła się w  Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Dysleksja rozwojowa - zaburzenia towarzyszące połączona z promocją ZESZYTU TERAPEUTY Nr 1 edukacja-profilaktyka-terapia wyd. Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towaryzstwa Dysleksji, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Prowadzący oraz tematy wykładów:

Dr n. med. Maria Borkowska „Neurofizjologiczne podstawy uczenia się i najczęstsze zaburzenia tego procesu”.

Dr Patrycja Rusiak:  „Deficyty procesu automatyzacji w dysleksji rozwojowej”.

Dr Krzysztof Szamburski: „Zaburzenia mowy głośnej i ich wplyw na mowę pisaną”.

Dr Magdalena Loska: „Wpływ zaburzeń ruchowych na możliwości opanowania techniki czytania i pisania oraz funkcjonowania w roli ucznia”.

Mgr Karolina Sosin-Pospiszył: „Trudności w uczeniu się matematyki”.

Mgr Renata Borowiecka: „Trudności w uczeniu się a zaburzenia Integracji Sensorycznej”.

Materiały z konferencji dostępne są w publikacji Zeszytu Terapeuty Nr 1

 

przewiń do góry
facebook