Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości

Konferencja

Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości

27 października 2007 r. odbyła się w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości połączona z promocją najnowszej książki Violet F. Maas

 

Film Violet F. Mass zrealizowany przy okazji konferencji. (link do filmu)

 

Prowadzący oraz tematy wykładów:

 Wystąpienie Violet F. Maas. Prezentacja multimedialna z tłumaczeniem symultanicznym

Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak: "Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju".

Dr Małgorzata Matyja: "Ocena integracji sensorycznej u dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym w przebiegu usprawniania neurorozwojowego".

Dr n. med. Maria Borkowska: "Ocena skuteczności sposobów postępowania w praktyce medycznej".

Zofia Szwiling: "Zależność między prawidłową postawą ciała a jakością ruchów precyzyjnych, koncentracją i męczliwością" .(zajęcia praktyczne) 

Mgr Renata Borowiecka: "Rola muzyki w terapii integracji sensorycznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się”.(zajęcia praktyczne) 

 

  

przewiń do góry
facebook