Zeszyt Terapeuty nr 1

„Zeszyt Terapeuty nr 1 - edukacja, profilaktyka, terapia” 

Pierwszy numer Zeszytu Terapeuty zawiera artykuły przygotowane na konferencje naukowo-szkoleniowe, jakie organizowane były przez CWRO i WSSE w latach 2006-2008 oraz referaty przygotowane specjalnie do Zeszytu.  A więc obok tematów związanych ściśle z zagadnieniami teorii integracji sensorycznej i jej miejscem w diagnozie i terapii dzieci, czytelnik odnajdzie również zagadnienia związane z dysleksją rozwojową, jej współczesnym rozumieniem, a także zagadnienia związane z towarzyszącymi dysleksji innymi zaburzeniami rozwojowymi. Celem nadrzędnym Zeszytu Terapeuty jest przekazywanie wiedzy praktycznej, tak, aby służyć mogła naszym pacjentom, uczniom i nam samym, bowiem wiedza sama w sobie nie jest potęgą, staje się nią dopiero wiedza stosowana.

W zeszycie znajdują się między innymi artykuły:

(fragmenty artykułów, pełny tekst w Zeszycie)

 

MARIA BORKOWSKA

Neurofizjologiczne uwarunkowania procesów rozwojowych  pobierz

 

MAŁGORZATA MATYJA

Ocena integracji sensomotorycznej u dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym w przebiegu  usprawniania neurorozwojowego  pobierz

 

MARTA ŚLIFIRSKA

Wybrane aspekty rozwoju dziecka  w pierwszym roku życia z punktu widzenia integracji zmysłowej  pobierz

 

ANTONI BALEJKO

Zmysłowo-motoryczny rozwój języka i komunikacjiw pierwszym roku życia dziecka  pobierz

 

MONIKA KASTORY-BRONOWSKA

Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym a diagnoza i terapia procesów integracji zmysłowej  pobierz

 

MARIA BORKOWSKA

Ocena skuteczności sposobów postępowania w praktyce medycznej  pobierz

 

MARIA BORKOWSKA

Neurofizjologiczne podstawy uczenia się i najczęstsze zaburzenia tego procesu  pobierz

 

KRZYSZTOF SZAMBURSKI

Zaburzenia mowy głośnej i ich wpływ na mowę pisaną  pobierz

 

MAŁGORZATA SZURLEJ

Stymulacja słuchowa – przewodnik po metodzie  pobierz

 

AGATA BIEDRZYCKA

Muzykoterapia jako pozytywna profilaktyka aspołecznych zachowań  pobierz

 

AGATA BIEDRZYCKA

Wybrane formy relaksacji i muzykoterapii w leczeniu uzależnień  pobierz

 

przewiń do góry
facebook