Szkolenie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom II

ProwadzącyDariusz Okrzesik
Miejsce szkoleniaSzkoła Podstawowa Nr 85 im. Benito Juareza.
02-541 Warszawa ul. Narbutta 14.
WEJŚCIE C - wejście od strony boiska (na płocie będą wisiały informacje ze strzałkami)
TerminTermin zostanie ustalony po zebraniu grupy. Godzinyponiedziałek 10:00 - 18:00
wtorek 09:00 - 16:00
Koszt450 zł Czas trwania18 godzin dyd.

Adresaci szkolenia

Szkolenie II stopnia  skierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR, pogłębić wiedzę z tego tematu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

1 - certyfikowany udział w SDM 1 (Sherborne Developmental Movement), u jednego z certyfikowanych liderów w Europie, w Polsce to 6 osób - prof. Marta Bogdanowicz, p. Bożena Kisiel, p. Maria Przasnyska, p. Alicja Wilkołaska, p. Małgorzata Mroziak, p. Dariusz Okrzesik prosimy o zabranie kopii zaświadczenia ukonczenia szkolenia MRR poziom I.

2 - co najmniej pól roku praktyki w prowadzeniu zajęć SDM (ok 20 sesji ruchowych).

3 - przywiezienie materiału filmowego z prowadzonych przez siebie zajęć (ok 10 minut), ewentualnie prezentacji multimedialnej, w celu prezentacji i omówienia na forum grupy (materiał ten nie będzie kopiowany, publikowany, ani udostępniany bez wiedzy i zgody właściciela).

Opis:

UWAGA! w trakcie trwania kursu uczestnicy będą prowadzili fragmenty zajęć praktycznych które, o ile to będzie możliwe, będą nagrywane i omawiane podczas odtwarzania w trakcje sesji teoretycznej, dlatego warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie zgody uczestników na robienie zdjęć i nagrywanie w trakcie zajęć (dla komfortu grupy). Nagrania służyć będą wyłącznie do prywatnego użytku.

Proszę odpowiednio przygotować się do szkolenia: będziemy pracować w strojach swobodnych, bez obuwia (w skarpetach lub najlepiej na bosaka). Proszę zabrać ze sobą domowy koc.

Program szkolenia:

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

1 dzień

- Zajęcia wstępne (powitanie, informacje dot. organizacji kursu).

- Przypomnienie głównych założeń SDM.

- Sesja ruchowa 1 - wstępna: Co robimy? Dlaczego to działa?

- Sesja teoretyczna 1 - Zastosowanie SDM we własnej pracy – cz.1 (informacje od uczestników, prezentacjamateriałów własnych - filmy, zdjęcia).

- Sesja ruchowa 2 - Struktura zajęć-prowadzenie zajęć przez uczestników, nagrywanie sesji.

- Sesja teoretyczna 2 - Analiza filmu z przeprowadzonych zajęć. - Zastosowanie Skal Obserwacyjnych (polska i angielskie).

- Sesja ruchowa 3 - Planowanie i prowadzenie zajęć przez uczestników z uwzględnieniem analizy ruchu wg Labana (grupy).


2 dzień

- Sesja teoretyczna 3 - Zastosowanie SDM – filmy z UK, Belgii, Rosji. - Analiza materiału filmowego pod kątem struktury i planowania. - Efektywność SDM – wyniki badań.

- Sesja ruchowa 4 - Ruch kreatywny i sekwencyjność w pracy.

- Sesja teoretyczna 4 - Dyskusja: zalety i wady SDm.

- Zakończenie – podsumowanie i wręczenie certyfikatów.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Uwagi:

Dla zainteresowanych lista adresów noclegowych w Warszawie, o różnym standarcie (hotele, schroniska młodzieżowe, hostele.
Wyboru i rezerwacji prosimy dokonać indywidualnie.  Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce szkolenia!

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: (REGULAMIN SZKOLEŃ)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkoleń jest Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15 lokal 100

2. Każdy Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3. Szczegółowe informacje dotyczące  szkolenia, programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych ze szkoleniem znajdują się na stronie www.cwro.edu.pl

REJESTRACJA

 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja  poprzez system zapisu on-line lub przysłanie  wypełnionego  i  podpisanego zgłoszenia (w formacie Word) na adres e-mail: cwro@cwro.edu.pl  lub faxem: (22) 847-95-41. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Zapisałeś się na szkolenie”. Potwierdzenie rejestracji powinno dotrzeć także w ciągu 24h na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc szkoleniowych, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI I FAKTURY

6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać  najpóźniej  dwa tygodnie przed terminem szkolenia wpłaty na konto CWRO w treści przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.  Nie dokonanie wpłaty w określonym czasie skutkuje automatycznym przesunięciem zgłoszenia Uczestnika na listę rezerwową szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.

02-625 Warszawa ul. Woronicza 15 lokal 100

PKO Bank Polski S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 

7.  Jeżeli wymagana jest wcześniejsza faktura i ta opcja zostanie zaznaczona w zgłoszeniu,  faktura zostanie przygotowana i wysłana pocztą na podane z zgłoszeniu dane,  w przeciwnym wypadku faktura zostaje wystawiona (z datą szkolenia) i będzie  do odbioru osobistego podczas szkolenia.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Przesłanie formularza stanowi zawarcie umowy z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony to jest  do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz  zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

8. Opłata za szkolenie nie zawiera ubezpieczenia oraz kosztów noclegów. Organizator oferuje Zgłaszającemu pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym. Wybór i rezerwacja noclegu jest indywidualna.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika, kosztów noclegu, kosztów parking itp.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (mail. fax, list) najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy a także brak możliwości przeniesienia wpłaty na kolejną edycję szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 3 dni roboczych przed planowaną datą z powodów od niego niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.   Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom, jest również możliwość przeniesienia wpłaty  na kolejny, ustalony z Uczestnikiem termin szkolenia.

INNE

11. Materiały szkoleniowe, które Uczestnicy otrzymują podczas szkolenia, są własnością intelektualną prowadzącego szkolenie  i  zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Prowadzącego szkolenie oraz Organizatora.

12.  Podczas szkolenia zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Prowadzącego szkolenie.

13. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

14. Wysyłając ten formularz Zgłaszający na szkolenie wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

15. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków  i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

Jeżeli chcielibyście się Państwo zapisać na szkolenie, które nie ma jeszcze ustalonego terminu lub mają Państwo jakieś trudności techniczne jest również możliwość zapisu poprzez dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy w pliku:

formularz (PDF)  formularz (DOC)

 

Prosimy wówczas kierować wypełniony formularz na adres e-mail lub faksem:

e-mail: cwro@cwro.edu.pl

tel. kom. 506 067 364
tel. 22 847 95 41 (42)

przewiń do góry
facebook