Marcin Duda

Magister resocjalizacji, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, także w języku angielskim.

Blisko pięcioletnie doświadczenie w pracy jako opiekun i terapeuta zajęciowy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Syndromem Aspergera w Wielkiej Brytanii.

 

Zajmuję się takimi zagadnieniami jak min:

- diagnostyka terapeutyczna

- zaburzenia psychiczne (poznawcze, emocjonalne oraz zachowania) dorosłych i starszej młodzieży

- wsparcie dorosłych (z problemami wychowawczymi dzieci)

- problemy z samooceną

- problemy relacjach z innymi

- rozwiązywanie problemów w radzeniu sobie ze stresem

- poprawa samoświadomości swojego funkcjonowania

 

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia (Kwalifikacje zawodowe):

Czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. 2013 r.

Wybrane zagadnienia kursu:

- psychoterapia humanistyczna

-psychoterapia poznawcza

- psychoterapia behawioralna

- psychoterapia psychodynamiczna

- psychoterapia grupowa

- psychoterapia uzależnień

- psychodrama

- genogram

-terapia systemowa

- psychoterapia psychoz

- psychoterapia indywidualna – krótkoterminowa

- grupa Balinta

 

2010 - Udział w szkoleniu pt. ``Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera``

           organizowanym przez fundacje SOTIS                

2009 - Państwowy certyfikat zawodowy 2-ego stopnia w opiece społecznej w Anglii     

          ( Level 2 NVQ In Health and Social Care)

2006- Trening ASD ( Autistic Spectrum Disorder) w szpitalu Linden HousewWielkiej Brytanii.

 

Staże, praktyki, wolontariaty

2014  - 3-miesięczny staż terapeutyczny na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w IPiN w Warszawie

2013-   7-miesięczny staż terapeutyczny w PZP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

2012  -  staż w IPiN w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

2010 - 2011  staż w fundacji SOTIS w Warszawie dla dzieci i młodzieży z zespołem                 Aspergera

2003  - praktyka w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w

            Józefowie k/Warszawy

2001 - 2002 - wolontariat w szpitalu psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie

 

Udział w konferencjach i seminariach:

-`` Psychodynamiczne rozumienie pacjenta psychotycznego``

-``Granice psychopatologii, granice psychoterapii``

- konferencja inaugurująca działalność Porozumienia na rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie APS w Warszawie

-`` Integracja w Psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia``

-`` Na pograniczu psychozy- praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej``

-`` Obudźmy nadzieję i szukajmy rozwiązań. Nowi eksperci, nowe podejścia, nowe doświadczenia``

-`` Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie. 20 lat działalności Środowiskowych Domów Samopomocy``

-konferencji naukowej IGA Rasztów `` Wokół osoby psychoterapeuty``

przewiń do góry