Maria Siwiak-Kobayashi

Maria Siwiak-Kobayashi – Kierownik Lekarskiej Poradni Promocji Zdrowia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Prof dr hab. med. specjalista lekarz psychiatra, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. Wieloletni kierownik Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

W latach 1982-84 pracowała w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie. Od 1994 r. do 2004, wykładała psychologię i psychoterapię w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej. Od lat 80-tych prowadzi systematyczne kursy psychoterapii dla psychiatrów i psychologów. Od 1969 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przez ponad 20 lat była członkiem Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, w latach 1990-93 – wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za szkolenie psychoterapeutów i superwizorów, a w kolejnych 4 latach – przewodniczącym zarządu. W latach 1994-2014 była członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP).

Doświadczenie kliniczne obejmuje: leczenie zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywania się – w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Zainteresowania naukowe: etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwicowych, psychoterapia, zmiany postaw w wyniku psychoterapii indywidualnej i grupowej, zaburzenia emocjonalne u chorych na choroby somatyczne, psychologia medyczna.

Prace badawcze: problemy logoterapii i nerwic noogennych, etiopatogeneza zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (zagadnienie zmiany postaw i innych czynników poznawczych, behawioralnych, emocjonalnych), problemy psychiatrii transkulturowej, psychologia medyczna, szkolenie w psychoterapii, stres psychologiczny.

Ważniejsze publikacje:

 

przewiń do góry
facebook