Informacje o centrum

 

 W ramach Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości działają:

 

 

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (SPPP) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 18 P i jest niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty.

Posiadamy uprawnienia do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Celem działalności SPPP jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szerzenie wiedzy z tego zakresu.

Kierownikiem poradni jest Irena Sosin.

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia  (LPPZ) jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (NZOZ) i została wpisana do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 14-02653.

W ramach LPPZ "CWRO" działają:

Poradnia psychoterapii

  • Poradnia leczenia nerwic
  • Poradnia promocji zdrowia
  • Poradnia psychologiczna
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci

Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. med. Maria Siwiak-Kobayashi.

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 830 K, działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017.

W ramach działalności organizujemy:

  • warsztaty,
  • kursy,
  • szkolenia,
  • konferencje,
  • sympozja i inne.

Kierownikiem placówki jest Małgorzata Matraszek.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zostało utworzone w 2002 r. przez Fundację Innowacja i Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości sp z o.o.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

NIP 521-32-71-837, REGON 015603505
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000180655
Kapitał Zakładowy 50.000,00 PLN

Kontakt

tel. kom. 506  067 364
tel.
22 847 95 42
tel./fax 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry
facebook