Seria Terapia Dysleksji

Publikacje pod redakcją Ireny Sosin zostały przygotowane przez zespół terapeutów Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w ramach Sekcji Terapii Pedagogicznej "Dysleksja w Centrum Uwagi".  

 

Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zbiór ćwiczeń i kart pracy + Dokumentacja

To jedyna publikacja, w której znajdą Państwo zbiór ćwiczeń i kart pracy o zróżnicowanym poziomie trudności. Znakomite narzędzie do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się w kl. I-VI.

Więcej informacji tutaj. Przepraszamy, chwilowo publikacje nie są dostępne pod podanymi linkami. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną wznowione i będziemy mogli podać Państwu miejsce, gdzie można się w nie zaopatrzeć.

Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zbiór ćwiczeń i kart pracy. Gimnazjum

"Terapia pedagogiczna..." to skuteczna pomoc w realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz reedukacji. Ta publikacja to zbiór ćwiczeń i kart pracy – znakomite narzędzie do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami gimnazjum mającymi specyficzne trudności w uczeniu się.

Więcej informacji tutaj. Przepraszamy, chwilowo publikacje nie są dostępne pod podanymi linkami. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną wznowione i będziemy mogli podać Państwu miejsce, gdzie można się w nie zaopatrzeć.

Zeszyty do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Seria "Terapia dysleksji"

Zeszyty przeznaczone dla terapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi, na różnym poziomie edukacji.

Każdy blok tematyczny składa się z krótkiej części teoretycznej, jak również ćwiczeń i kart pracy do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkoły podstawowej, a także gimnazjum.

 • Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Funkcje wzrokowe. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Grafomotoryka. Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Koncentracja uwagi. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Rozwój mowy i języka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • ADHD i nieśmiałość. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Psychoedukacja. Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna.

Przepraszamy, chwilowo publikacje nie są dostępne pod podanymi  wcześniej linkami. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną wznowione i będziemy mogli podać Państwu miejsce, gdzie można się w nie zaopatrzeć.

Zeszyty do samodzielnej pracy w domu

Zeszyt do samodzielnej pracy w domu może służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności. Stanowi uzupełnienie zeszytów przeznaczonych dla terapeutów.

 • Funkcje słuchowe. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
 • Funkcje wzrokowe. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
 • Grafomotoryka. Karty do samodzielnej pracy w domu
 • Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
 • Koncentracja uwagi. Karty do samodzielnej pracy w domu
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia i karty pracy do samodzielnej pracy w domu
 • Rozwój mowy i języka. Karty do samodzielnej pracy w domu 
 • ADHD i nieśmiałość. Karty do samodzielnej pracy w domu
 • Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do samodzielnej pracy w domu

Przepraszamy, chwilowo publikacje nie są dostępne pod podanymi wcześniej linkami. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną wznowione i będziemy mogli podać Państwu miejsce, gdzie można się w nie zaopatrzeć.

przewiń do góry
facebook