Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju – dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD, SLI, zaburzenia zachowania

Opis studiów

Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.

Dla kogo są przeznaczone?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Jakie kwalifikacje uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują certyfikat terapeuty pedagogicznego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej.

Tytuł uprawnia do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, dyskalkulią, dyspraksją, SLI, ADHD i zaburzeniami zachowania.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają założenie prywatnej pracowni terapii pedagogicznej.

Program ramowy

W programie m.in.:

  1. prezentacja kompleksowego programu diagnozy i terapii uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania - wykłady i warsztaty: terapia indywidualna i grupowa, wprowadzenie do poznawczo-behawioralnej terapii ADHD;

  2. system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w/g programu prof. zw. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;

  3. diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Przyczyny trudności, możliwości korygowania i wspierania rozwoju;

  4. kompleksowa terapia młodzieży dyslektycznej (techniki zapamiętywania, elementy treningu twórczego myślenia, mnemotechniczny trening ortograficzny, psychoedukacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, treningi relaksacyjne);

  5. trening słuchowy Johansena, Neuroflow;

  6.  specyficzne zaburzenia rozwoju językowego w tym SLI;

  7.  terapia ręki.

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SWPS, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.00).

Niezbędnym warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z obowiązujących przedmiotów oraz złożenie dyplomowej pracy monograficznej z zakresu terapii pedagogicznej.

Koszt studiów - 1.500 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

formularz (DOC)        formularz (PDF)

Kontakt

tel. 22 847 95 42
tel./fax 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100 (przy stacji metra Wierzbno)
adres email:

cwro@cwro.edu.pl

przewiń do góry