tel. 22 847 95 42
tel. 22 847 95 41

Warszawa
ul. Woronicza 15 lok. 100
(przy stacji metra Wierzbno)

Adres e-mail:
cwro@cwro.edu.pl

Wybierz szkolenie

Szkolenie
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA
Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC)
Terapia Ręki 2-go stopnia
"Grafomotoryka dziecka"
Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci - wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Poziom I
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia.
Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe.
Trening Umiejętności Wychowawczych
Wykorzystanie metody SI w pracy pedagoga. Przyczyny trudności w funkcjonowaniu dziecka – dysfunkcje procesów integracji sensorycznej.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji.
Diagnoza przedszkolna dojrzałości szkolnej dzieci.
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
Specjalne potrzeby ucznia – jak określić , jak wspierać?
Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień
Zabawy i gry z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej
Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) diagnoza, terapia, edukacja.
Choreoterapia. Taniec może leczyć.
Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne.
Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna.
Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3).
Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności - ćwiczenia praktyczne.
Warsztaty dla Rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.
Metoda Dobrego Startu. Część praktyczna.
przewiń do góry